Ćwiczenia Indywidualne (Osteopatia Rehabilitacyjna)

Ćwiczenia rehabilitacyjne są unikalnym celem w osteopatii. Wykorzystywane są instrukcje poruszania się i ruchu w specyficznej formie i kierunku, często z minimalnym wykorzystaniem terapii manualnej, a to wszystko w celu zwiększenia sprawności fizycznej i ruchowej pacjentów, którzy :

  • odnieśli trwałe obrażenia
  • niedawno przeszli operację chirurgiczną
  • mają przewlekłą chorobę lub uraz
  • poszukują możliwości przywrócenia lub polepszenia ich ogólnej sprawności i dobrego samopoczucia
  • doświadczyli utraty czynności dnia codziennego

Wykonywanie ćwiczeń osteopatycznych ma na celu przywrócenie funkcjonalności pacjenta i jego zdolności do przeżywania i radzenia sobie z problemami dnia codziennego jak i dostosowaniem do życia z przewlekłą chorobą lub urazem. W praktyce rehabilitacja ruchowa koncentruje się na ćwiczeniach „dostować się do celów pacjenta”, które budują odporność poznawczą i fizyczną, oraz nadają się do stanu klinicznego pacjenta jak i jego ograniczeń oraz przynoszą efekty i zmiany w czasie.

Istnieją procedury kliniczne jak i wymagania, które są przestrzegane przez osteopatów, niezależnie od zaangażowania klinicznego, zanim zostaną podjęte kroki w kierunku leczenia pacjenta. Obejmują one przeprowadzenie oceny fizycznej, wnikliwe przeanalizowanie historii zdrowia pacjenta, omówienie proponowanego planu leczenia, udzelenie porad i informacji na temat zagrożeń i korzyści jakiegokolwiek proponowanego leczenia oraz potwierdzenie chęci kontynuowania leczenia przez pacjenta – czyli świadomej zgody pacjenta.

Ocena rehablitacyjno-treningowa wykonana przez osteopatę może obejmować następujące dodatkowe i specyficzne skladniki kliniczne :

  • Identyfikacja stylu życia oraz cele funkcjonalne jak i ustalenie zasad wspólpracy terapeuta-pacjent
  • Ocena ruchowa przy użyciu testów fizycznych. Obejmuje to ocenę ciała i sposobu poruszania się, aby rozpoznać mocne strony jak i zaburzenia, które mogą wywierać wpływ na zdolnośc do wykonywania czynności dnia codziennego, prowadzenia określonego trybu życia lub celów funkcjonalnych, które są do zrealizowania.
  • Identyfikacja czynników, które mogą mieć wpływ na utratę normalnej funkcji poprzez omówienie historii zdrowia pacjenta.

Program ćwiczeń zawsze będzie dobierany przez to indywidualnie do potrzeb pacjenta i jego możliwości fizycznych jak i psychicznych oraz zależnie od nakreślonego celu jaki pacjent chce osiągnąć.