Rehabilitacja Fizjoterapeutyczna

Czym jest rehabilitacja ?

Rehabilitacja fizjoterapeutyczna ma na celu optymalizację funkcji ruchowych pacjenta i jego komfortu psychicznego, pomaga włączyć pacjenta do wybranego stylu życia, zarówno w domu, w pracy, jak i w czasie wolnym. Rehabilitacja powinna koncentrować się na zmianach funkcjonalnych i ograniczeniach stylu życia danego człowieka w oparciu o jego cele dotyczące poprawy funkcjonalności.

Rehabilitacja może być stosowana w celu powrotu do stanu zbliżonego sprzed choroby, wypadku lub doznanego poważnego urazu, jak również w chorobach długoterminowych (np. Parkinson, Stwardnienie Rozsiane).

Rehabilitacja powinna rozpocząć się jak najszybciej jest to tylko możliwe, aby wykorzystać maksymalnie potencjał organizmu w jego powrocie do zdrowia. Podejścia rehabilitacyjne, które zawierają w swoim cyklu wiele róznych elementów terapeutycznych, mogą być najbardziej skuteczne w powrocie do zdrowia.

20 minut dobrze dobranych pod pacjenta dodatkowych ćwiczeń w ciągu cyklu rehabilitacyjnym to niewiele, a może przynieść pacjentowi wiele korzyści takich jak :

  • poprawa moblilności i poziomu aktywności
  • skrócić pobyt w szpitalu
  • znacznie poprawić jakość życia po doznanym uszczerbku na zdrowi.